【nổ hủ tặng code】Dịch bệnh AIDS có thể không còn là mối đe dọa cộng đồng trong năm 2030

tác giả:Điểm phát sóng nguồn:Kiến thức Duyệt qua: 【to lớnở giữaBé nhỏ】 thời gian phát hành:2023-12-04 21:57:05 Số lượng bình luận:
UNAIDS khẳng định mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030 là khả thi,ịchbệnhAIDScóthểkhôngcònlàmốiđedọacộngđồngtrongnănổ hủ tặng code nếu các quốc gia trên thế giới thể hiện quyết tâm chính trị cũng như tài chính dành cho hoạt động phòng chống căn bệnh này.

Cập nhật mới nhất